ارزیابی خواص ضدخوردگی آلیاژ آلومینیوم بدون چدن و پوشش های اعمال شده بر روی آن

مقدمه: با توسعه تکنولوژی در جهان، گستره ی وسیعی از پوشش های قابل اعمال بر آلومینیوم جهت استفاده در صنایع روشنایی معرفی شده اند.

اغلب محصولات ارزان قیمت بوده اما عملکرد ضد خوردگی مطلوبی ندارند. جهت رفع این مشکل، بسیاری از شرکت ها تلاش کرده اند نوع خاصی از آلیاژ آلومینیوم را استفاده کنند….

شما می توانید برای دریافت کامل مقاله، کلیک نمایید.

ارزیابی خواص ضدخوردگی آلیاژ آلومینیوم بدون چدن و پوشش های اعمال شده بر روی آن

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat