بهبود کیفیت قطعات پلیمری رنگی

با توجه به اهمیت استفاده از قطعات با وزن کم به جای آلیاژ های فلزی سنگین استفاده از قطعات پلیمری با وزن کم در صنعت خودرو و کاهش اشکالات به وجود آمده در زمینه استفاده از این نوع قطعات در این صنعت موضوعی محوری در بسیاری از ارزیابی های آزمایشگاهی ، فنی و صنعتی بوده است به طوری که تا سال 2030 پیش بینی شده است استفاده از قطعات پلیمری با وزن کم در بخش های مختلف خودرو از 30 به حدود 70 درصد خواهد رسید که در این زمینه قطعات پلاستیکی به دلیل وزن کمتر و کاهش قیمت نقش مهمی را ایفا میکنند…

شما می توانید برای دریافت کامل مقاله، کلیک نمایید.

بهبود کیفیت قطعات پلیمری رنگی

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat