توسعه کاتالیست ها برای استفاده در پوشش های آلی

توسعه کاتالیست ها برای استفاده در پوشش های آلی

بازار پوشش های صنعتی به سمت تغییرات قابل توجهی سوق یافته است و این تغییر عمدتا شامل جایگزینی پوشش های عاری از حلال،پوشش های پرجامد، آب پایه و پوشش های پودری برای پوشش هایی که شامل مقادیر زیادی از حلال های آلی است بوده است. علاوه بر نگرانی های موجود از مقادیر بالا VOC، انگیزه های اصلی و مهمی که منجر به توسعه این نوع از پوشش ها شده است ….

شما می توانید برای دریافت کامل مقاله، کلیک نمایید.

توسعه کاتالیست ها برای استفاده در پوشش های آلی

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat