آرشیو برای سپتامبر, 2016

توسعه کاتالیست ها برای استفاده در پوشش های آلی

توسعه کاتالیست ها برای استفاده در پوشش های آلی بازار پوشش های صنعتی به سمت تغییرات قابل توجهی سوق یافته است و این تغییر عمدتا شامل جایگزینی پوشش های عاری از حلال،پوشش های پرجامد، آب پایه و پوشش های پودری…

ادامه مطلب
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat