قیمت کفپوش اپوکسی و كفپوش پلی یورتان

اپوكسي

صفحه اصلی قیمت کفپوش اپوکسی و كفپوش پلی یورتان
لیست قیمت
<p>قیمتضخامتنوع کفپوشردیف
230001 mmاپوکسی1
340002 mmاپوکسی2
480003 mmاپوکسی3
310001 mmپلی یورتان4
420002 mmپلی یورتان5
560003 mmپلی یورتان6</p>

1- تمام قیمت ها به تومان بوده.

2- قیمت ها حدودی بوده و طبق پروژه و نیاز به زیر سازی تغییر می کند.

3- قيمت ها به روز نمي باشد.

4- اطلاعات درباره ی کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان.

 

به روز شده در تاریخ 1395/05/12

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat