نمایشگاه

روادید نمایشگاه بین المللی از دریچه نیلی فام

صفحه اصلی نمایشگاه

هفدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

مهمانان ویژه


1-واگن سازی پارس

2-گروه صنعتی پلور سبز

3-پالایشگاه نفت بندرعباس

4-مناطق نفت خیز جنوب

5-گروه تخصصی شهید رجایی

6-نفت فلات قاره

7-نفت و گاز پارس جنوبی

8-حدید مبتکران

9-پژوهشکاه صنعت نفت

10-نیروگاه کرمان

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat