اخذ تأییدیه رنگ های اپوکسی و پلی یورتان از شرکت معظم ایریکو(شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان) و واگن سازی پارس

مفتخریم به اطلاع برسانیم رنگ های اپوکسی و پلی یورتان تولیدی شرکت مهندسی شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام ری کلیه تست های مورد نیاز شرکت معظم ایریکو و واگن سازی پارس را با امتیاز A پاس نمود. امید است با تلاش های واحد مهندسی، فنی  و فروش شاهد تعالی بیش ار پیش مجموعه باشیم.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat