اخذ تأییدیه شرکت معظم پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران

شرکت نیلی فام پس از پیگیری های واحد مهندسی فروش خودو انجام بازدید توسط شرکت معظم پالایش و پخش فرآورده های نفتی موفق به اخذ تأییدیه ی آن شرکت و قرار گیری در لیست تأمین کنندگان (AVL) شرکت محترم پالایش فرآورده های نفتی ایران گردید.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat