اخذ تأییدیه و قرارگیری شرکت مهندسی شیمیایی رنگ سازی نیلی فام ری در لیست تأمین کنندگان (AVL) شرکت مناطق نفت مرکزی ایران

اخذ تأییدیه و قرارگیری شرکت مهندسی شیمیایی رنگ سازی نیلی فام ری در لیست تأمین کنندگان (AVL) شرکت مناطق نفت مرکزی ایران

مفتخریم به اطلاع مشتریان گرانقدر برسانیم پس از پیگیری های مستمر واحد محترم فروش شرکت نیلی فام در خصوص قرارگیری در وندور لیست شرکت معظم مناطق نفت مرکزی پس از ارزیابی و بازدید های به عمل آمده این شرکت موفق به اخذ تأییدیه و قرارگیری در لیست تأمین کنندگان آن شرکت محترم گردید. امید است با تلاشهای روز افزون سرمایه های شرکت بتوانیم بیش از پیش در جهت شکوفایی پروژه های میهن عزیزمان کار ساز باشیم.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat