تأمین رنگ شرکت محترم عمران سوله(یکی از بزرگترین سازندگان سازه های فلزی کشور)

شرکت مهندسی شیمیایی نیلی فام مفتخر است با تلاشهای واحد مهندسی فروش و اخذ تأییدیه ی رنگ های مورد استفاده شرکت محترم عمران سوله، به عنوان یکی از تأمین کنندگان آن شرکت معظم ارایه ی خدمت نماید. امید است با بهرمندی از نیروهای انسانی مجرب شرکت که از دیرباز به عنوان بزرگترین سرمایه های شرکت نیلی فام از آنها یاد شده است، شرکت بتواند بیش از پیش به مشتریان محترم خود خدماتی متمایز و ماندگار تقدیم نماید.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat