ساخت رنگ ضد حریق حریق پایه آب با کیفیت بالاتر نسبت به مشابه های خارجی

ساخت رنگ ضد حریق پایه آب با کیفیت بالاتر نسبت به مشابه های خارجی
به اطلاع کلیه ی مشتریان محترم می رساند شرکت نیلی فام مفتخر به ساخت رنگ ضد حریق پایه آب با افزایش ضخامت پٌف شوندگی 20 برابر ضخامت فیلم خشک رنگ گردیده است و آماده تأمین رنگ های ضد حریق در پروژه های شما مشتریان گرانقدر می باشد. لازم به ذکر است رنگ تولیدی این شرکت نسبت به رنگ های خارجی مشابه از پف شوندگی بیشتری برخوردار بوده. که این امر باعث کاهش مصرف رنگ و ایجاد تأخیر اندازی بیشتر حریق با اعمال ضخامت کمتری از رنگ می باشد.

نمونه اجرا شده

20170423_1343150

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat