ورود به وندور شرکت خدمات بازرگانی صنایع ملی مس ایران

logo
شرکت مهندسی شیمیایی و رنگسازی نیلی فام ری مفتخر به ثبت در وندور لیست شرکت ملی صنایع مس ایران گردید و آماده ارائه خدمت به مشتریان و پیمانکاران محترم در این عرصه می باشد.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat