افتخار عقد قرارداد فروش سالیانه ی رنگ با نیروگاه شهید رجایی

شرکت مهندسی شیمیایی و رنگسازی نیلی فام موفق به عقد قرارداد با نیروگاه محترم شهید رجایی جهت تأمین رنگ سالیانه در سال 1395 گردید. این قرارداد شامل کلیه ی رنگ های مورد مصرف همچون آلکیدی، اپوکسی، پلی یورتان، مقاوم حرارت،…

ادامه مطلب

عقد قرار داد با شرکت معظم واگن سازی پارس

شرکت مهندسی شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام پس از ماهها مذاکره با شرکت معظم واگن سازی پارس و اخذ تأییدیه های لازم جهت رنگ های مورد استفاده آن شرکت محترم، شامل رنگ های آلکیدی، اپوکسی، پلی یورتان و بیتومن،…

ادامه مطلب
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat