اپوكسی فنوليك

Physical properties


Colors/Shade No :Grey / RAL No
Finish : Semi Flat
Solid by Volume-% : 65±2
Theoretical spreading rate : 6.5 m² /lit-100Mic
Flash point : 30°C
Specific gravity : 1.4 kg/lit-11.76 lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 338 gr/lit
Shelf life : 1 Years (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition mechanical stirring may be necessary before usage

کاربرد اپوکسی : سطوح سیمانی , سطوح فلزی , سطوح بتنی , سطوح پلاستیکی , سطوح پلیمری , سطوح گالوانیزه , سطوح استنلس استیل

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

زيرآببند بايد عاري از هرگونه آلودگي و رطوبت و چربي باشد
دو جزء را بر اساس نسبت اختلاط داده شده مخلوط كرده و به مدت 20 دقيقه به آرامي هم زده تا همگن شود . اعمال با استفاده از اسپري و قلم مو و غلتك صورت مي گيرد. دما در هنگام اعمال نبايد زير 5 درجه سانتيگراد باشد

ویژگی ها

مقاومت در برابر مواد شيميايي

مقاومت در برابر شرايط قليايي

مقاومت سايشي

مقاوم برابر خوردگي

چسبندگي بالا

مقاومت حرارتي بالا

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat