براق آلكيدی

Physical properties


Colors/Shade No : White /RAL No
Finish : Gloss
Solid by Volume-% : 40±2
Theoretical spreading rate : 10 m2 /lit-40 Mic
Flash point : 38°C
Specific gravity : 1.2 kg/lit-10 lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 450 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح زير كار بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي،چربي ،روغن،گردوغبار و رطوبت باشد.عمل تميزكاري توسط شوينده هاي مناسب انجام گردد. اگر سطح آستري صاف و صيقلي باشد ،ابتدا آن را با سنباده يا ابزار مشابه سائيده ،سپس تميز و خشك كنيد.اما چنانچه رنگ مستقيماً روي سطح اعمال شود ،بسته به جنس سطح آماده سازي آن مشابه آماده سازي مربوط به اعمال لايه آستري بر روي سطح فلز خواهد بود
جهت رقيق نمودن رنگ، تينر را به تدريج به رنگ اضافه نموده به هم بزنيد تا يك تركيب يكنواختي حاصل شود.اين رنگ توسط اسپري معمولي ،اسپري بدون هوا و قلم مو قابل اعمال بوده و قسمت هاي رنگ نشده و آسيب ديده در مساحت هاي كم با قلم مو ترميم مي شوند.در محيط هاي بسته تهويه هوا در خلال اعمال رنگ ضروري است.درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي بين 10 تا 50 درجه سانتي گراد باشد
براي رقيق كردن رنگ و همچنين براي شستشوي تجهيزات مي توان از تينر آلكيدي NF-T-8 استفاده كرد

ویژگی ها

مقاوم در برابر رطوبت و شرايط جوي

براقيت بالا

حفظ رنگ و برق و دوام در برابر تابش نور خورشيد
چسبندگي خوب

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat