ضد زنگ سرنجی روغنی

Physical properties


Colors/Shade No : Orange/RAL No
Finish : Flat
Solid by Volume-% : 45±2
Theoretical spreading rate : 9 m²/lit-50 Mic
Flash point : 38°C
Specific gravity : 1.5 kg/lit-12.6 lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 400 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگي و چربي پاك كرده و تا خشك شدن كامل آن صبر نمائيد. پوسته هاي رنگ هاي قديمي بايستي از سطح زدوده شده و سطحي صاف بدست آيد. ( بنا بر ضرورت ، جهت از بين بردن رنگ هاي قبلي مي توان از سنباده استفاده كرد. ) در صورتيكه سطح شوره زده باشد ، بايد حتماً با استفاده از برس سيمي تميز گردد. سطوح فلزي نيز از هرگونه زنگ زدگي و براده ، عاري گردند. سپس ضد زنگ را با تينرمخلوط كرده و به وسيله قلم مو ، غلتك يا پيستوله بر روي سطح اعمال نمائيد

. ميزان رقيق نمودن ضد زنگ با تينر بستگي به سطح زيركار و نوع وسيله رنگ آميزي دارد. ولي در شرايط نرمال آب و هوائي و با توجه به وسيله رنگ آميزي ، ميزان اختلاط تينر با ضد زنگ بشرح زير مي باشد:

قلم مو : 20 الي 40 درصد وزني
پيستوله : 40 الي 70 درصد وزني
غلتك : 10 الي 30 درصد وزني
براي رقيق كردن رنگ و همچنين براي شستشوي تجهيزات مي توان از تينر آلكيدي NF-T-8 استفاده كرد

ویژگی ها

كاربرد آسان

داراي زمان خشك شدن مناسب

قدرت پوشش مناسب

خاصيت ضد خوردگي مناسب

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat