پلی يورتان آكريليكی(رويه)

Physical Properties


Colors : White / RAL No
Finish : Semi Flat/Semi-Gloss
Volume Solid-% : 44±2
Theoretical spreading rate : 9.7 m2 /lit 45 Mic
Flash point : 32°C/90°F
Specific gravity : 1.1 kg/lit-10 lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 380gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C / 77ºF) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

طريقه مصرف رنگ پلي يورتان اكريليكي (رويه) به شرح ذيل است
سطح زير كار بايد تميز و عاري از هرگونه چربي ،روغن ، رطوبت و آلودگي باشد.عمل تميز كاري توسط شوينده هاي مناسب انجام مي گردد. در صورتي كه رنگ مستقيماً بر روي سطح اعمال مي شود،ابتدا سطح را كاملا آماده سازي كنيد.
پس از آماده سازي سطح،اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معين (مطابق دستورالعمل )مخلوط نموده و با همزن مناسب كاملا هم بزنيد تا يك تركيب يكنواخت و يكدست حاصل شود. جهت رقيق نمودن و تنظيم ويسكوزيته رنگ، تينر را به تدريج به رنگ اضافه نموده و به هم بزنيد تا تركيب يكنواختي حاصل شود.اين رنگ توسـط اسـپري بـدون هـوا ،اسـپري هـوا ،روش هاي غـوطه وري ،پاشش الكتروستاتيك ،قلم مو و غلتك قابل اعمال است. وقسمت هاي رنگ نشده و آسيب ديده در مساحت هاي كم با قلم مو ترميم مي شوند.در محيط هاي بسته تهويه هوا در خلال اعمال رنگ ضروري است. درجه حرارت مـحـيط در طي مراحل رنگ آميزي بين 10 تا 50 درحـه سانتي گراد باشد.

ویژگی ها

چسبندگی و سختی بالا بر روی سطوح فلزی

مناسب جهت شرایط محیطی که سایر پوشش ها قابل مصرف نیستند

مقاومت  عالی در مقابل اشعه UV

تأمین دوام عالی در محیط های دریایی و صنعتی

مقاوم در برابر آب، ضربه و سایش

پایداری بسیار خوب در برابر تغییرات آب و هوایی و محیط های جوی حاد

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat