اپوكسی ضد اسيد

Physical Properties


Colors : Clear
Finish : Glossy
Solid by Volume-% : 35
Theoretical spreading rate : 7 m²/lit 50 Mic
Flash point : 36°C
Specific gravity : 1.1 kg/lit
V.O.C. : Max. 684 gr/lit
Shelf life : 1 Years (25ºC/77ºF) from time of production. Depending on storage
condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

رنگ بايد با در نظرگيري زمان خشك شدن لايه زيرين اعمال شود. سطحي كه رنگ بر آن اعمال مي شود بايد تميز و عاري از هرگونه چربي و آلودگي باشد
بايد اجزاء  AوB با هم مخلوط شده و با در نظرگيري زمان Pot life بر روي سطح اعمال مي شود
اين رنگ قابل اعمال با اسپري و قلم مو مي باشد
در حين اعمال با اسپري بايد شرايط محيطي از نظر دما و فشار و وزش باد را مورد توجه قرار داد. درجه حرارت بايد بين 50-10 درجه سانتيگراد باشد.
براي رقيق كردن رنگ و همچنين براي شستشوي تجهيزات مي توان از تينر اپوكسي NF-T-1 استفاده كرد

ویژگی ها

براقيت بالا

مقاوم برابر مواد شيميايي

مقاوم در برابر ضربه و سايش

مقاومت مكانيكي بالا

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat