لايه ميانی (M.I.O) اپوكسی

physical Properties


Colours : Grey /RAL No
Finish : Flat
Solid by Volume-% : 60±2
Theoretical spreading rate : 12 m²/lit-50 Mic
Flash point : 28°C/83°F
Specific gravity : 1.5 kg/lit-12.6 lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 280 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25ºC / 77ºF) from time of production. Depending on storage condition,
mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح زير كار بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي، چربي، روغن،گرد و غبار، زنگ زدگي، بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد. جهت سطوح فولادي و آهني سطح بايد تا درجه استاندارد SA2 سندبلاست گردد. درشرايط حاد مانند غـوطه وري در آب تـا SA 2.5 تـوصيه مي‌شود. پس از زدودن غبار ناشي از سند بلاست عمل رنگ آميزي بلافاصله صورت مي گيرد

پس از آماده سازي سطح، اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معين (مطابق دستورالعمل) مخلوط نموده و با همزن مناسب كاملا هم بزنيد تا يك تركيب يكنواخت و يكدست حاصل شود. جهت رقيق نمودن رنگ، تينر را به تدريج اضافه نموده بهم بزنيد تا تركيب يكنواختي حاصل شود. مخلوط را دائماً بهم بزنيد تا پودر روي رسوب ننمايد
اين رنگ توسط اسپري معمولي يا بدون هوا قابل اعمال بوده و قسمت‌هاي رنگ نشده و آسيب ديده در مساحت هاي كم با قلم مو تـرميم مي شوند. در محيط هاي بسته تهويه هوا در خلال اعمال رنگ ضروري است. درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي بين 10 تا 50 درجه سانتي گراد باشد

ویژگی ها

مقاومت خوب در برابر شرايط جوي حاد و محيط هاي صنعتي
مقاومت شيميايي عالي
چسبندگي عالي

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat