نانوفام SH (نانوفام سخت كننده سطوح)

Physical Properties


Colors/Shade No : Colorless
——- :Finish
Solid by Volume-% : 15
—— : Theoretical spreading rate
——- : Flash point
Specific gravity : 1 kg/lit-7.2 lbs/US gallon
V.O.C. : Max.660 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

اين محصول را مي توان با قلم، غلطك و يا اسپري ايرلس با ضخامت‌هاي مختلف روي سطح اعمال كرد

ویژگی ها

پوشش هيبريدي آلي/ معدني بر پايه نانو مواد است كه به عنوان لايه نهايي پوشش و سخت كننده ي سطوح بكار گرفته مي شود. اين پوشش پايه آب High Solid قابليت استفاده در كاربردهاي صنعتي و ساختماني را داراست و در رنگ هاي سفيد، خاكستري و سبز قابل ارائه مي باشد

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat