نانوفام TI (نانوفام عايق حرارت)

Physical Properties
Colors/Shade No : white
Finish : matt
Solid by Volume-% : 30
Theoretical spreading rate : 5 m2/litr-60 micron
Specific gravity : 1.5 kg/lit-10.8 lbs/US gallon
V.O.C. : Max.660 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

لازم است دماى محيط در هنگام رنگ آميزى حداقل 3 درجه سانتى گراد بالاتر از نقطه شبنم باشد درجه حرارت محيط و سطح كار حين رنگ آميزى بايد بين 10 تا 40 درجه سانتى گراد باشد
جهت حصول كيفيت مناسب توصيه مى شود در هنگام وزش باد و يا گرد و خاك شديد از رنگ آميزى خوددارى نماييد
رعايت فاصله زمانى بين اعمال لايه ها ضرورى است
قبل از رنگ آميزى رنگ را توسط همزن با دور آهسته مخلوط نماييد تا محصول هموژن شود
پس از انتخاب نوع وسيله پاشش، مخلوط رنگ را با افزايش تدريجى آب تا حصول گرانروى مناسب رقيق نماييد

ویژگی ها

نسل جديد پوشش هاي عايق حرارتي بر پايه نانو ذرات داراي خواص منحصري در خصوص كاهش ضريب انتقال حرارت سيستم هاي رزيني هستند. اين خاصيت باعث كاهش قابل توجه هدر رفت انرژي در ساختمان ها و صنايع مي گردد. مكانيزم عملكرد اين پوشش ها شامل دو پديده انتقال حرارت و همچنين انعكاس انرژي حرارتي به داخل محيط مي گردد. اين دو اتفاق، باعث صرفه جويي عظيمي در انرژي حرارتي مي گردد كه از اين لحاظ براي استفاده در صنايعي كه با مشكل هدررفت انرژي مواجهند بسيار مناسب و سودمند خواهد بود

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat