نانوفام WP (نانوفام ضد آب)

Physical Properties


Colors/Shade No : Colorless
Solid by Volume-% : 15
Specific gravity : 1 kg/lit-7.2 lbs/US gallon
V.O.C. : Max.660 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C/77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

نانو فامWP را مي توان با قلم مو ، غلطك و يا اسپري اعمال كرد. استفاده از تركيبات بر پايه ي فناوري نانو ، عمر طولاني ، كارآيي و حداقل تغييرات ظاهري را تضمين مي كند

ویژگی ها

مايعي پايه آب است كه به منظور آب بند سازي و محافظت طيف عظيمي از سطوح صنعتي و ساختماني طراحي شده است. از آنجائيكه ويسكوزيته اين محصول بسيار شبيه به آب است، براحتي مي تواند به منافذ مويينه اي كه مواد پليمري يا الاستومري راهي در آن ندارد نفوذ كند. NanoFam WP افزون بر تمام اين ويژگي ها، مي بايست صرفه اقتصادي فوق العاده ي اين محصولات را نيز در نظر گرفت

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat