لاك پلی يورتان

Physical properties


Colors : Clear
Finish : Full Gloss
Solid Volume% : 34±2
Theoretical spreading rate : 11.3 m2/lit-30 Mic
Flash point : 32 °C
Specific gravity : 1 kg/lit-8.4 lbs/US gallon
V.O.C. : Max. 650gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C / 77°F) from time of production. Depending on storage condition, mechanical stirring may be necessary before usage

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

طريقه مصرف لاك پلي يورتان به شرح ذيل است
راي آماده سازي سطوح سيماني با دستگاه خراش ،سطح را خراشيده ،سپس ذرات گرد و غبار را با جارو بزدائيد.در اين مرحله مي توان از سيستم باد و مكش استفاده نمود.پس از خشك شدن با استفاده از غلتك ،سطح را با پرايمر بتون پوشش داده و بعد از خشك شدن اين لايه كليه خلل و فرج سطح را با بتونه اپوكسي پر نماييد تا ميزان مصرف روكش اپوكسي كاهش يابد

براي آماده سازي سطوح فولادي بايد آلودگي هاي عمومي از قبيل گرد و خاك ،روغن ،گريس و نمك هاي كلرايد و سولفات ،مواد ناپايدار و سست را به وسيله شستشو با حلال ها و مواد شوينده برطرف نماييد.جرم نورد را به وسيله سندبلاست يا pickling بزدائيد.جرم زنگ توسط ابزار مناسبي چون چكش هاي خرد كننده دستي و ابزارهاي ضربه زن و… برطرف شود.درزها و حفره هاي گود ناشي از خوردگي ،مفاصل ،نقاط جوشكاري و … به وسيله سند بلاست يا تميزكاري با وسايل برقي مرتفع شوند

پس از آماده سازي سطح،اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معين (مطابق دستورالعمل )مخلوط نموده و با همزن مناسب كاملا هم بزنيد تا يك تركيب يكنواخت و يكدست حاصل شود. روكش را بلافاصله روي سطح ريخته و با وسايل مناسب پخش نمائيد.عمليات حباب گيري 3 بار با فواصل زماني 15 دقيقه انجام گيرد تا سطحي صاف و يكنواخت حاصل آيد وقسمت هاي آسيب ديده در مساحت هاي كم با قلم مو ترميم مي شوند

درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي بين 10 تا 50 درحه سانتي گراد باشد

براي رقيق كردن رنگ و همچنين براي شستشوي تجهيزات مي توان از تينر پلي يورتان NF-T-2 استفاده كرد

ویژگی ها

چسبندگي خوب

مقاومت در مقابل آب و اثرات لكه مواد شيميايي

روغن ها ، چربي ها، پاك كننده ها …

شفافيت و قابليت حفظ برق ،عدم زرد شدگي

سختي بالا

مقاومت در مقابل اشعه UV
مقاومت سايشي ، عدم ناخن خوري و خش پذيري

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat