رويه نسوز آلومينيومي

Physical Properties


Colors : Aluminum
Finish : Semi-flat (After exposure to heat the gloss is reduced
Solid by Volume-% : 30±2
Theoretical spreading rate : 12.4 m2 /lit 25 Mic
Flash point : 25°C
Specific gravity : 1 kg/lit
V.O.C. : Max. 700 gr/lit
Shelf life : 1 Year (25°C / 77°F) from time of production. Depending on storage
condition, mechanical stirring may be necessary before usage.

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح زير كار بايد تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار ، آلودگي،چربي ،روغن،زنگ زدگي،بقاياي رنگ قبلي و رطوبت باشد.جـهـت سـطـوح فـولادي و آهـنـي سطح بايد تا 2.5 SA سندبلاست شود ، رنگ آميزي بلافاصله صورت مي گيرد.چنانچه رنگ بر روي سطح آستر خورده اعمال مي شود،تميز بودن سطح و اطمينان از فقدان آلودگي توسط شستشو با شوينده هاي خنثي و سپس خشك نمودن سطح قبل از رنگ آميزي الزامي است

جهت رقيق نمودن و تنظيم ويسكوزيته رنگ، تينر را به تدريج به رنگ اضافه نموده و به هم بزنيد تا تركيب يكنواختي حاصل شود.اين رنگ توسط اسپري بدون هوا ،اسپري هوا ،قلم مو و غلطك اعمال مي گردد. وقسمت هاي رنگ نشده و آسيب ديده در مساحت هاي كم با قلم مو ترميم مي شوند.در محيط هاي بسته تهويه هوا در خلال اعمال رنگ ضروري است

درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي بين 10 تا 50 درحه سانتي گراد باشد

براي رقيق كردن رنگ و همچنين براي شستشوي تجهيزات مي توان از تينر سيليكوني NF-T-3 استفاده كرد

ویژگی ها

مقاومت عالي در برابر دما

نماي زيبا و درخشنده

حفاظت سطوح

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat