سوپر نانوفام (نانوفام عايق حرارت و رطوبت)

pic935524010001

اطلاعات بیشتر

طریقه مصرف
ویژگی ها

طریقه مصرف

سطح باید عاری از هرگونه آلودگی باشد. حداقل دمای اعمال 3 درجه سانتی گراد و حداکثر آن باید 40 درجه ی سانتی گراد باشد. دمای رنگ باید حداکثر 15 درجه ی سانتی گراد باشد. قابل اعمال با قلم مو و اسپری

ویژگی ها

مقاومت در برابر رطوبت

خشک شدن سریع

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat